FAQ

Fra januar 2020 vil du finne alle ansatte under virksomhets-nummeret for underenheten.

Most often, the company's employees will appear in the sub-unit to which they are associated and not in the main unit. The subunits have their own organization numbers. This is in accordance with the requirement that employees be registered in the Nav Aa register at company level (sub-unit).

Read more at skatteetaten.no

Organisasjonsnummeret til hovedenheten fremkommer på det fysiske HMS-kortet.

To order a HSE card, you must log in via the ID-portal. Click LOG IN at the top right and select the desired login method. If you do not have an electronic ID, you can click: How to obtain your electronic ID and follow the instructions.

There are people who have a role in the business who can log in to the site to order cards. An overview of who has relevant roles can be found by looking up the business at brønnøysund registers.

These will also have the opportunity to delegate this authority to others.

If you want to delegate access to the company so that others can also order HSE cards, this can be done below Company In the menu, to the right. Here you will get an overview of how many have acsess. Click SHOW DETAILS to get extended information.

Click on Delegate to others to bring up the image as shown below.

Enter social security number and click add.
velg start- og stoppdato.
Click on Save delegation.

Those who have now been granted authorization will be able to log on and see the company.

Picture and identification can be uploaded before or after ordering HSE card.

Uploading can be done by the ordering or card holder, but must always be started by the organization, click on UPLOAD A NEW PICTURE under each employee.

Then select the desired upload method. Upload from your device or La ansatte laste opp bilder selv.

Let employees upload photos themselves will allow you to send a secure link to the employee by copying and sharing it.

If the other ASs are sub-units of the group's main unit, then the CEO can delegate the right to one or more others who will then be able to order HSE cards to employees in the main unit and all the sub-units.

It is important to note that subunits must not be confused with subsidiaries.

Dersom de andre AS-ene er datterselskap, må hver leder eller noen med en tilknyttet rolle gjennom brønnøysundregisteret, delegere tilgangen til den eller de som skal bestille HMSkort for den virksomheten.

Leder eller noen med tilknyttet rolle i virksomheten i Brønnøysundregisteret, kan når som helst delegere tilgang videre til andre. Trykk på “virksomhet”, under “tilganger” trykker du på “vis detaljer”. Gå så videre til “Deleger til andre”.

Ja det kan du. Om du trykker på “virksomhet” får du mulighet til å trykke på “adresser” og “legg til  annen leveringsadresse”, her kan du legge inn informasjonen.

Hvis du har et enkeltpersonsforetak vil du kunne oppleve å ikke se noen ansatte i listen.
Du må her legge til deg selv under “legg til ansatt” før du kan får mulighet å bestille HMS-kort. Dette gjelder også en eventuell ektefelle som behøver kort.

Når arbeidstaker slutter i virksomheten skal kortet sperres og makuleres av arbeidsgiveren.

Nei det kan man ikke gjøre i den nye bestillingsløsningen.

Ja det kan du. Kan også få månedlig faktura (30 dager)

Nei, de kan ikke få HMS-kort. Skal ha med dokumentasjon fra undervisningsinstitusjonen de er elev ved.

Arbeidstakeren er ikke registrert i NAV-AA register eller i Oppdrags og arbeidsforholdregisteret.

Etter endringen som skatteetaten gjorde i årsskiftet 2020, skal ansatte ligge på virksomhetsnummer eller en underenhet av hovedenheten. For å finne underenheten trykker man på bytt virksomhet som ligger nederst i høyre menyen.

Det er bare hovedenheten som behøver å være mva godkjent.

Vi anbefaler at man bruker nettleseren Google Chrome.

Det betyr at man har vært inaktiv for lenge, man må logge inn på siden på nytt.