Workers can start and work before HSE-cards are received

7206

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser skal ha gyldig HMS-kort. Det er ikke forbudt å arbeide frem til HMS-kortet er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at HMS-kort er under bestilling.

Before the HSE card is received, the worker at the construction site must be able to document which business he or she works for. The documentation can, for example, be a confirmation that an HSE card has been ordered or a work contract. For some types of working conditions, the employer can order HSE cards in advance of the start of the working relationship.

Virksomheten skal, dersom alle nødvendige registerplikter er oppfylt, motta HMS-kortet innen én uke etter bestilling.  

Merk at en oppdragsgiver gjennom krav i en kontrakt kan stille strengere krav enn forskriften gjør. For eksempel kan de kreve at alle skal ha HMS-kort før de kommer inn på bygge- eller anleggsplassen. Arbeidstilsynet har ingen myndighet når det gjelder slike kontraktskrav. Det er en sak mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

For more information, see arbeidstilsynet.no

54321
(0 votes. Average 0 of 5)