Ongoing improvements

3849

HMS-kortløsningen fungerer nå for alle bestillinger, bortsett fra HMS-kort der arbeidstakere registreres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. Dette vil utbedres uke 8.

Chip failure that prevents employees from entering construction sites. All this applies will automatically be sent a new card during week 7.

Postage errors in previous orders will be refunded as soon as possible.

Upcoming changes:

  • Search options across all subunits
  • Improve status log on card events
  • Mulighet for renholdsvirksomheter å kunne bestille HMS-kort for renhold og bygg & anleggsbransjen. (april)
54321
(0 votes. Average 0 of 5)