FAQ

Fra januar 2020 vil du finne alle ansatte under virksomhets-nummeret for underenheten.

Som oftest vil virksomhetens ansatte fremkomme i den underenheten de er tilknyttet til og ikke i hovedenheten. Underenhetene har egne organisasjonsnummer. Dette i henhold til krav om at ansatte registreres i Nav Aa-register på virksomhetsnivå (underenhet).

Les mer på skatteetaten.no

Organisasjonsnummeret til hovedenheten fremkommer på det fysiske HMS-kortet.

For å bestille HMS-kort må du logge inn via ID-porten. Klikk på LOGG INN øverst til høyre og velg ønsket påloggingsmetode. Hvis du ikke har elektronisk ID, kan du klikke på: Slik skaffer du deg elektronisk ID og følg veiledningen.

Det er personer som innehar en rolle tilknyttet virksomheten som kan logge inn på siden for å bestille kort. En oversikt over hvem som har aktuelle roller finner du ved å søke opp virksomheten på brreg.no.

Disse vil også ha mulighet til å delegere denne fullmakten videre til andre.

Hvis du ønsker å delegere tilganger til virksomheten slik at andre også kan bestille HMS-kort, kan dette gjøres under Virksomhet i menyen til høyre innlogget på siden. Her vil du få en oversikt over hvor mange som er delegert tilgang. Klikk på VIS DETALJER for å få opp utvidet informasjon.

Klikk på Deleger til andre for å få opp bildet som vist under.

Fyll inn personnummer og klikk Legg til.
velg start- og stoppdato.
Klikk på Lagre delegering.

De som nå har fått tildelt fullmakt vil kunne logge seg på og få opp virksomheten.

Bilde og legitimasjon kan lastes opp før eller etter bestilling av HMS-kort.

Opplasting kan utføres av bestiller eller kortholder, men må alltid startes av bestiller ved å trykke på LAST OPP NYTT BILDE under hver enkelt ansatt.

Velg så ønsket opplastingsmetode. Last opp fra din enhet eller La ansatte laste opp bilder selv.

La ansatte laste opp bilder selv vil gi deg muligheten til å sende en sikker lenke til den ansatte ved å kopiere og dele den.

Dersom de andre AS-ene er underenheter av konsernets hovedenhet, så kan konsernsjef delegere rettighet til en eller flere andre som da vil få tilgang til å bestille HMSkort til ansatte i hovedenheten og alle underenhetene.

Det er viktig å merke seg at underenheter ikke må forveksles med datterselskap.

Dersom de andre AS-ene er datterselskap, må hver leder eller noen med en tilknyttet rolle gjennom brønnøysundregisteret, delegere tilgangen til den eller de som skal bestille HMSkort for den virksomheten.

Leder eller noen med tilknyttet rolle i virksomheten i Brønnøysundregisteret, kan når som helst delegere tilgang videre til andre. Trykk på “virksomhet”, under “tilganger” trykker du på “vis detaljer”. Gå så videre til “Deleger til andre”.

Ja det kan du. Om du trykker på “virksomhet” får du mulighet til å trykke på “adresser” og “legg til  annen leveringsadresse”, her kan du legge inn informasjonen.

Hvis du har et enkeltpersonsforetak vil du kunne oppleve å ikke se noen ansatte i listen.
Du må her legge til deg selv under “legg til ansatt” før du kan får mulighet å bestille HMS-kort. Dette gjelder også en eventuell ektefelle som behøver kort.

Når arbeidstaker slutter i virksomheten skal kortet sperres og makuleres av arbeidsgiveren.

Nei det kan man ikke gjøre i den nye bestillingsløsningen.

Ja det kan du. Kan også få månedlig faktura (30 dager)

Nei, de kan ikke få HMS-kort. Skal ha med dokumentasjon fra undervisningsinstitusjonen de er elev ved.

Arbeidstakeren er ikke registrert i NAV-AA register eller i Oppdrags og arbeidsforholdregisteret.

Etter endringen som skatteetaten gjorde i årsskiftet 2020, skal ansatte ligge på virksomhetsnummer eller en underenhet av hovedenheten. For å finne underenheten trykker man på bytt virksomhet som ligger nederst i høyre menyen.

Det er bare hovedenheten som behøver å være mva godkjent.

Vi anbefaler at man bruker nettleseren Google Chrome.

Det betyr at man har vært inaktiv for lenge, man må logge inn på siden på nytt.

Bildene kan ikke være større enn 10 MB.

Lenken er kun gyldig for én opplasting og varer i 5 dager.

Lenken er kun gyldig ved en opplasting og varer i 5 dager. Det må genereres en ny lenke.

Ja, norske digitale førerkort er gyldig som ID. Her må bilde av ansatt og personnummer synes ved opplasting.

Om kortet ikke er validert gyldig innen 20 virkedager blir bestillingen kansellert.

På kundereferanse skal man fylle inn ønsket merking av fakturaen som ansattnavn, prosjektnummer eller bestillers navn.

Nei, man kan kunne legge inn en norsk adresse.

Nei, kort kan kun sendes innad i Norge.

Ja, faktura 30 dager knyttes opp mot hovedenheten og fakturaadressen som er registrert på denne enheten.

Fakturaadressen må legges inn på hovedenheten. Det er viktig at både adressen og epostadressen er korrekt på denne enheten.

Leveringsadressen må legges inn på alle underenhetene det skal bestilles kort fra. Leveringsadressen legges til under “virksomhet” adresser “vis alt” trykk så på”legg til en annen leveringsadresse”.

Har dere endret virksomhetsnavn eller org. nummer må gamle kort sperres å nye kort må bestilles med korrekt org. nummer og virksomhetsnavn.

QR koden blir generert når kort er validert aktiv. QR koden sendes på epost til bestiller og kan hentes ut fra systemet.

Ja, det er viktig at denne malen benyttes ved epost:


Bedriftsnavn:
Organisasjonsnummer, (hovedenhet):
Kontaktpunkt, (Epost):

Fakturanummer:
Ordrenummer:

Sakstekst:

Send eposten til faktura.hmskort@evry.com

Da kan du sende oss en epost, det er viktig at denne malen benyttes ved epost:

Bedriftsnavn:
Organisasjonsnummer, (hovedenhet):
Kontaktpunkt, (Epost):

Ordrenummer:
Kortnummer:

Sakstekst:

Send eposten til: reklamasjon.hmskort@evry.com

Ja, renholdskort kan benyttes på bygg- og anleggsplasser.

Ja, du kan endre din epost hvor du mottar mail hvis du ufører bestillinger. Dette gjør du ved på trykke på initialene dine øverst til høyre ved siden av navnet ditt, husk at du må være innlogget i portalen for å gjøre dette.

Ja, dette kan du selv administrere dersom du er admin. Trykk på “virksomhet” og under ordrehistorikk finner du den gjeldende ordren du ønsker kvittering på. Her vil det være en blå knapp som sier “Send kvittering på nytt”.

Den sendes til e-postadressen som er oppgitt i feltet for fakturaadresse på hovedenheten. 

Den sendes til fakturaadressen som er oppført i hovedenheten.

E-post, Papir og EHF-faktura.

Tilleggsprodukter kan ikke sendes til en postboksadresse da produktene sendes i postpakke, ikke vanlig brev.

De som får EHF-faktura er kommuner og fylkeskommuner samt virksomheter som er registrert i ELMA-registeret.