Pågående endringer

6097

HMS-kortløsningen fungerer nå for alle bestillinger, bortsett fra HMS-kort der arbeidstakere registreres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. Dette vil utbedres uke 8.

Feil i avlesbar chip som gjør at ansatte ikke kommer inn på byggeplasser. Alle dette gjelder vil automatisk få tilsendt nytt kort i løpet av uke 7.

Håndtering av feil i porto i tidligere bestillinger blir tilbakebetalt snarest mulig.

Kommende endringer:

  • Søkemuligheter på tvers av alle underenheter
  • Forbedre statuslogg på korthendelser
  • Mulighet for renholdsvirksomheter å kunne bestille HMS-kort for renhold og bygg & anleggsbransjen. (april)
54321
(0 votes. Average 0 of 5)