Utfyllende faktura informasjon tilgjengelig i HMS-Portalen!

2116

For å få tilgang til denne informasjon må du være admin eller fått tildelt tilganger fra en administrator, se vår Veiledning og punktet «Hvordan få tilgang til virksomheten?» Her finner du også informasjon om hvordan du går fram for å tildele tilganger, se punktet «Deleger tilgang til andre».

For å få opp utfyllende informasjon om faktura må du være innlogget i HMS-Portalen og har valgt hovedenheten, informasjonen og valget «Faktura» vil bare være tilgjengelig på hovedenheter.

Slik vil en hovedenhet se ut på hierarkiet over enheter:

Nå som vi er innlogget i HMS-Portalen og har valgt hovedenheten for vår virksomhet, dukker dette valget opp:

Trykk så på «Vis alt», så får du opp dette bildet:

Her klikker du på InternRef nummeret du ønsker mer informasjon om, i dette tilfellet: 15616161-abbadf-123254-asdasd12.

Du vil få opp en generell informasjonsboks som viser hva ordren inneholder:

Du kan ta dette et steg videre ved å ekspandere rektangelet som viser ordreinformasjon. Her vil du se blant annet hvem ordren gjelder og hvem som har bestilt.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)