Hjem

Sjekk gyldighet på HMS-kortet

Kan arbeidstakeren begynne arbeidet før HMS-kort er mottatt?

Det er ikke forbudt å arbeide frem til HMS-kortet er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at HMS-kort er under bestilling.

Før HMS-kortet er mottatt, må arbeidstakeren på bygge- og anleggsplassen kunne dokumentere hvilken virksomhet han eller hun jobber for. Dokumentasjonen kan for eksempel være en bekreftelse på at HMS-kort er bestilt eller en arbeidskontrakt. For noen typer arbeidsforhold kan arbeidsgiver bestille HMS-kort i forkant av oppstart av arbeidsforholdet.

Les mer under meldinger eller på arbeidstilsynet.no

HMS-kort for renholdsvirksomheter skal også brukes på bygge og anleggsplasser

HMS-kort for renholdsvirksomheter oppfyller de samme kravene som for HMS-kort for bygg og anlegg, men i tillegg oppfyller de flere krav.

Fra januar 2020 kan godkjente renholdsvirksomheter kun bestille HMS-kort for renhold. Arbeidstilsynet vil fjerne denne tekniske sperren igjen, men dette kan først skje etter påske.

Etter at sperren er fjernet vil godkjente renholdsvirksomheter igjen kunne bestille både HMS-kort for bygg og anlegg og renhold.

Les mer på arbeidstilsynet.no

Pågående endringer

HMS-kortløsningen fungerer nå for alle bestillinger, bortsett fra HMS-kort der arbeidstakere registreres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. Dette vil utbedres uke 8.

Feil i avlesbar chip som gjør at ansatte ikke kommer inn på byggeplasser. Alle dette gjelder vil automatisk få tilsendt nytt kort i løpet av uke 7.

Håndtering av feil i porto i tidligere bestillinger blir tilbakebetalt snarest mulig.

Kommende endringer

 • Søkemuligheter på tvers av alle underenheter
 • Forbedre statuslogg på korthendelser
 • Mulighet for renholdsvirksomheter å kunne bestille HMS-kort for renhold og bygg & anleggsbransjen. (april)
 • HMS-kort for bygg og anlegg

  104,- kr

  MVA kommer i tillegg

  HMS-kort for renhold

  104,- kr

  MVA kommer i tillegg

  Nytt for året

  Vi lanserer en ny bestillingsløsning for HMS-kort. Her vil du i tillegg til å kunne bestille HMS-kort, også få informasjon om dine ansattes HMS-kort er gyldige og detaljer om hvilke registerplikter som ikke er oppfylt. Der kortstatus ikke er gyldige, og dette er ansatte som skal ha HMS-kort, så sjekk ut årsaken. Statusen endres automatisk tilbake til gyldig når kravene til registrering i de ulike registrene igjen blir oppfylt.  

  Bilder og legitimasjonskopier er ikke blitt overført over til ny leverandør og kan dermed ikke gjenbrukes. Det er først når du skal bestille nye HMS-kort, at du må laste opp bilde og legitimasjonskopi.

  Du kan legge til flere adresser under virksomhet, å få mulighet for å få levert ulike ordrer til ulike adresser.

  Fra våren vil det lanseres en ny HMS-app som vil gjøre det enklere å innhente bilder og legitimasjonskopier av ansatte i virksomheten. I tillegg vil det bli åpnet opp for nye brukere av API-tjenester 17. februar 2020.

  Pålogging og delegering

  Fra januar 2020 kommer det en ny bestillingsløsning og en ny påloggingsmetode til å administrere HMS-kort. For å bestille HMS-kort må du logge inn via ID-porten. Klikk på Logg inn øverst til høyre denne siden og velg ønsket påloggingsmetode. Hvis du ikke har elektronisk ID kan du klikke på: Slik skaffer du deg elektronisk ID og følg veiledningen. Når du er innlogget vil du få opp alle virksomheter hvor du har en rolle, og de virksomhetene hvor du har blitt delegert fullmakt til å bestille kort.

  Ønsker du å delegere tilgang til andre slik at de kan bestille HMS-kort for virksomheten, kan dette gjøres under Virksomhet i menyen til høyre inne på bestillingssiden. Her får du også en oversikt over hvem som har tilgang til kortbestilling og mulighet til å administrere dette ved å trykke på Vis detaljer og Deleger tilgang.